SE*Mr. Ingel's Fontina föddes 2018-06-26. Hon är dotter till Paloma och barnbarn till Bosse.

Blogrupp typ A (inte bärare av b-blod)

Hon är inte bärare av  PK def

Hon är D/d, fullfärg B/B, inte bärare av c/s genen, agouti A/a

Hon är HCM scannad med normalt resultat 2019-09-10, 2021-05-11 och 2022-05-31

PKD normalt vid ultraljudsundersökning 20190910.

Fontina ägs numera av den före detta fodervärden

Dela den här sidan