På Sällskapet Sibirisk Katts hemsida kan man läsa följande. Tänk dock på att det inte fins några garantier

Sibiriska katter och kattallergi

Det har visat sig att Sibirisk katt är en ras som många kattallergiker tål.

Mätningar på Sibirisk katt har visat att ungefär hälften av de Sibiriska katterna har mycket låga halter av det vanligaste kattallergenet Fel d1 (Feline domesticus allergen number 1). Övriga katter har halter som varierar från låga till normala värden. Fel d1 är ett glykoprotein som skapas i kattens saliv, tårar, skinn och anala körtlar. Fel d1 finns följaktligen bl.a. i kattens päls dit den kommer då katten slickar sig, och via skinnet samt i kattens avföring/kattlådan. Kattungar producerar ytterst låga halter av Fel d1, men många visar en kraftig allergisk reaktion mot just kattungar. Det beror på ett protein från amningen. Om du testar i ett testhem med kattungar kan det bli missvisande resultat.

Många av oss som har Sibirisk katt har erfarenheter av att man kan bli allergisk mot vissa kattindivider eftersom nivån av Fel d1 varierar mellan individer, så det kan löna sig att träffa fler katter om man reagerar på en sibbe man träffar. Det finns flera andra kattallergener men på dessa har man inte gjort mätningar. Fel d1 är dock det absolut vanligaste allergenet som framkallar en allergisk reaktion hos människor mot katt.

Dela den här sidan